Utleie

Risørhuset har status regionalt kulturhus og er kommunens kulturelle storstue. Her er 2 kinosaler, kiosk og et stort bibliotek. Husets foajé kan benyttes til utstillinger.

Kinosalene
Inger Johanne har 316 faste sitteplasser + 4 rullestolplasser. Dette er byens storsal som blir gjestet av Riksteatret flere ganger i året. Lokale aktører benytter seg også av salen til teateroppsetninger, danseforestillinger, revy, konserter og foredrag.

Dikken har 55 faste plasser og én rullestolplass. Denne salen egner seg også godt for foredrag og møter.

Leie av Risørhuset
Både kinosalene, Litteraturrommet og lesesalen i biblioteket samt møterom i 2.etasje kan leies. 

Utleie av begge saler ved kulturkoordinator
Ågot Bugge
agot.bugge@risor.kommune.no

Utleie av Litteraturrommet, lesesal og møterom i 2.etasje ved biblioteksjef
Anita Vestervik
anita.vestervik@risor.kommune.no

Tekniske spørsmål i forbindelse med leie:
Driftstekniker
Tage Backer Bjørklid
Tage.Bjorklid@risor.kommune.no 

RISØRHUSET – UTLEIESATSER FOR KOMMERSIELLE LEIETAKERE – FRA 01.01.2021

INGER JOHANNE (STORE SAL)

Utleie hverdag ferdig før kl. 1800 kr. 1.930,-
Utleie hverdag hele kvelden kr. 5.070,-
Utleie hverdag døgnleie kr. 7.270,-

Lørdag/søndag/helligdag rigging/øving kr. 1.260,-
(vaktmester låser inn etter avtale).

Lørdag/søndag/helligdag før kl. 1800 pr. time kr. 1.410,-
Lørdag/søndag/helligdag etter kl. 1800 pr. time kr. 2.410,-
Lørdag/søndag/helligdag døgnleie kr. 12.200,-

Leien inkluderer billettsalg/forhåndssalg i billettkontorets ordinære åpningstid. Det tas en billettavgift på kr. 20,00 pr. billett. Utvidelse av billettkontorets åpningstid betales med kr. 800,- pr. time.
Utenbys arrangører må også betale et tillegg på 12 % av billettinntektene.

Mandag – torsdag (øving) kl. 1600 – 1800 kr. 600,-
Mandag – torsdag kl. 1800 – 2300 kr. 1800,-
Fredag ingen øving.

DIKKEN (LILLE SAL)

Mandag – fredag før kl. 1600 pr. time kr. 350,-
Mandag – torsdag kl. 1600 – 2200 pr. time kr. 810,-
Fredag kl. 1600 – 2200 pr. time kr. 1200,-
Lørdag/søndag/helligdag kl. 0900 – 1800 pr. time kr. 900,-
Lørdag/søndag/helligdag kl. 1800 – 2200 pr. time kr. 2200,-

OG FORENINGER – FRA 01.01.2021

Lag og foreninger gis 50% rabatt på leiekostnadene, eksklusive innleid personalbistand. For interne brukere, lag og foreninger med regional tilknytning.

INGER JOHANNE (STORE SAL)
UTEN OMSETNING MED OMSETNING

Mandag – fredag ferdig før kl. 1800 kr. 840,- kr.940,-
Mandag – fredag hele kvelden kr. 2.535,- kr. 3.100,-
Mandag – fredag døgnleie kr. 4.135,- kr.5.500,-

Lørdag/Søndag rigging/øving kr. 630,- kr.750,-
(vaktmester låser inn etter avtale).

Lørdag/søndag/helligdag før kl. 1800 pr. time kr. 705,- kr. 950,-
Lørdag/søndag/helligdag etter kl. 1800 pr. time kr. 1.205,- kr. 1.600,-
Lørdag/søndag/helligdag døgnleie kr. 6.100,- kr. 7.700,-

Leien inkluderer billettsalg/forhåndssalg i billettkontorets ordinære åpningstid. Det tas en billettavgift på kr. 15,00 pr. billett. Utvidelse av billettkontorets åpningstid betales med kr. 400,- pr. time.

Lag og foreninger kan leie Inger Johanne-salen til øving mandag t.o.m. torsdag til en rimeligere leie uten driftsledertjeneste. Leietaker må stille med en hovedansvarlig som sørger for at lokalet forlates i samme stand som ved ankomst. Rabatten gis kun dersom lokalet bestilles for hele året på en gang. Leietakere med denne avtale må vike ved arrangement, hvor det betales full leie.

Mandag – torsdag (øving) kl. 1600 – 1900 kr. 255,-
Mandag – torsdag kl. 1900 – 2300 kr. 985,-
Fredag ingen øving.

DIKKEN (LILLE SAL)

Mandag – fredag før kl. 1600 pr. time kr. 175,-
(Møter i kommunal regi betaler ingen leie på dagtid).
Mandag – fredag kl. 1600 – 2200 pr. time kr. 405,-
Lørdag/søndag/helligdag kl. 0900 – 1800 pr. time kr. 405,-
Lørdag/søndag/helligdag kl. 1800 – 2200 pr. time kr. 810,-

LITTERATURROMMET
Lag og foreninger: 500,-